რატომ უნდა შევუცვალოთ მცენარეს ქოთანი?

მცენარის  ფესვები და ღეროვანი ნაწილი ერთდროულად ვითარდება. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ნიადაგი იფიტება და  pH ღირებულებები იცვლება, რაც ფესვების განვითარებას ამცირებს. ქოთანში მცენარე ვეღარ ეტევა.  როდესაც მცენარის ქვედა ფოთლები გაყვითლებას იწყებს, ეს იმის მანიშნებელია რომ ქოთანი გამოსაცვლელია.

როდის უნდა შევუცვალოთ მცენარეს ქოთანი?

მცენარის ზრდის ტემპის მიხედვით, ჩვენ შეგვიძლია ყვავილის ქოთანი 12-24 თვეში ერთხელ შევცვალოთ. ამ დროს მერყეობს მცენარეთა ზრდის ტემპები.

 ჯანსაღი მცენარის გადარგვა უმჯობესია გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, რადგან ამ პერიოდში მცენარეები განვითარების ფაზაში არიან. თუ მცენარე დაავადებულია, და საჭიროებს გადარგვას, მაშინ გადარგვა შეგვიძლია ნებისმიერ პერიოდში.

როგორ უნდა შევუცვალოთ მცენარეს ქოთანი?

მცენარე უნდა გადაირგოს 1 ზომით მოზრდილ ქოთანიში თავისი მიწით. თუ მცენარე დაავადებულია, მაშინ უმჯობესია  მცენარეს მოშორდეს ძველი მიწა, წაეჭრას ფესვები ცოტათი და ჩავრგოთ 1 ზომით პატარა ქოთანში, დავუსხათ წყალი იმდენი რომ მიწა მთლიანად დასველდეს, დავდგათ ჩრდილში, მოარიდეთ პირდაპირი მზის სხივებს. ახალ გადარგულ მცენარეს 4-6 კვირის განმავლობაში არ ესაჭიროება სასუქი.